Interactive  Digital Signage คือ

 

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิตอลทางจอภาพขนาด 50 นิ้ว รูปแบบใหม่ ที่สามารถให้ผู้พบเห็นสัมผัสจอภาพและตอบสนองกับผู้ใช้งาน ที่นำมาแทนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบเก่า สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น หรือทำกิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย และสามารถบริหารจัดการผ่านทางระบบ Network ได้ด้วยค่ะ

จุดเด่น Interactive Digital Signage

 

 • หน้าจอตอบสนองกับผู้ใช้งาน (Touchscreen Display)
         หน้าจอของ Interactive Digital Signage สามารถตอบสนองกับผู้ที่ใช้งานได้ ผ่านการสัมผัมหน้าจอเป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัยล้ำหน้า
  และเป็นการแสดงถึงความพร้อมในด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

   

 • ประหยัดต้นทุนและเวลา (Cost and Time savings)
        Interactive Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง 
  สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบเครือข่ายและตั้งเวลาล่วงหน้าได้ 

   

 • เพื่อดึงดูดความสนใจ (LOOK AT ME!) 
        สำหรับร้านค้า หรือ Showroom ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะเข้าชมสินค้าแนะนำพิเศษหรือราคาพิเศษของท่าน 
  เพื่อให้ข้อมูลในการสร้างการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับ การประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก

   

 • ง่ายในการใช้งาน (Quick,Easy Content Updates) 
        สำหรับธุระกิจที่มีสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง Interactive Digital Signage สามารถบริการจัดการแบบ Network ผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ได้ทั้งภายในระบบ LAN,WAN หรือระบบ INTERNET ได้

   

   


FOXCONN

 

บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้รับผลิตอุปกรณ์จากบริษัทชื่อดังทั้งหลายที่มีอยู่ในอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น
อุปกรณ์ที่เขาผลิตมี Amazon Kindle, iPad, iPhone, PlayStation 3, Wii และ Xbox 360

Interactive Digital Signage นั้นได้ถูกผลิตขึ้นแบบสำเร็จรูปมาจากโรงงาน FOXCONN มีการตรวจคุณภาพและได้รับมาตรฐานสากลมีการออกแบบดีไซน์รูปทรงสวยงาม ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายได้